Hukuk Müşavirliğimizin misyonu;

1- Gümüşhane Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi;

        a-) Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak,

        b-) Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak,

        c-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak,

2- Gümüşhane  Üniversitesi tüzel kişiliğinin son tahlilde kamunun hak ve menfaatlerini savunmak görevi,

        a-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra  takiplerinde Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek,

        b-) Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek