Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Günay ÇAKIR Başkan
Prof. Dr. Bahri BAYRAM Üye
Prof. Dr. Müge YILMAZ Üye
Prof. Dr. Bayram NAZIR Üye
Prof. Dr. Ekrem CENGİZ Üye
Prof. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Üye
Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ Üye

Etik Kurul Onay Belgesi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Etik Kurul Onay Belgesi Müracaatlarında Başvuru Dosyasına Konulması Gereken Belgeler

Not : Hazırlanan Evraklar Mavi Şeffaf Klasör Dosya İçerisinde Getirilecektir.

  1. Projelerin ilgili kuruma (Tübitak vd.) sunulduğu şekli ile tam metni,
  2. GŞÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu,
  3. Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,
  4. Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,
  5. Etik Kurul Onay Belgesi Başvuru Kontrol Listesi   
  6. Proje Onay Formu ( 2 Adet )       /media/uploads/hukukm/files/proje-onay-formu-2-adet-asl_pdUeUGe.docx