Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları, Yönetici,Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin suç ve cezaya dair hükümlerinin iptal edilmiştir. Bu itibarla Yükseköğretim Kurulu tarafından bu konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut ve bundan sonra yapılacak olan disiplin soruşturmalarının 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinin (a) bendi, 657 sayılı Kanunun 125'inci maddesi ve usul hükümleri bakımından her ilki düzenlemede de hüküm bulunmaması durumunda Yükseköğretim Kurumları, Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin usule dair hükümlerinin uygulanması ve soruşturmaların bu hususlar dikkate alınarak tamamlaması gerekmektedir.